Translate

dimecres, 8 de juny de 2016

21 de Juny El Despertar en la biblioteca Mercè Rodoreda de Platja d'Aro

Es tracta de ....,  Despertar ?  

Aprendre a gestionar les barreres invisibles que, habitualment, tenim les persones i que, de forma natural, sorgeixi el potencial i es tradueixi en una millora de resultats personals i col·lectius. de .....
Identificar les avantatges que ofereix l’ús d’Internet a cadascú, sentir-se membre d’un equip que aconsegueix resultats notoris i de que la creativitat i el compartir siguin instruments que acompanyin a l’individu en la seva realització


En La Biblioteca de Sant Feliu de Guíxols va despertar entusiasme per despertar Ganxones i Guixolenques


Les Gracies de Sant Feliu de Guixols

Smart People Gent intel·ligent : Internet es una eina per el desenvolupament del po...

posi  EL CANVI !!        I veurà COM ES CANVIA ?  Els canvis que demana la crisi "instal·lada"   lluiten amb creences,  hàbits i les expectatives ...

En la Biblioteca de Palamós El Despertar va despertar Una Millor Actitud


En les biblioteques El Despertar despertaSalut emocional  autoevaluació 

                                
 actitut 


desperta noves ocupacions


L'aplicació dels nostres programes i serveis  AureAula de Tarquinos
a reconèixer la seva capacitat de triar , de ser protagonistes del seu  creixement, de ser persones respectuoses de la llibertat personal i de obtenir constantment satisfaccions al caminar cada dia per els camins l'excel·lència personalEl Despertar promou una millor actitud davant les noves ocupacions que ofereix l'internet per les persones 

Un eQuip i un programa de actuacions

equipo multidisciplinar  programa Orienta-T, un vehiculo para la construccion del Futuro


El Despertar de la Actitud