Translate

divendres, 16 de juny de 2017

el Canal Informatiu EN LÍNIA a Gràcia

el CIEL de Gracia

17 de Juny 24 / 365 al núvol

17 de Maig dia Internacional de Internet enlairament de OptimisTICa i OptimisTICs


A la Vila de Gràcia i els seus 6 barris

Cercant el talent el varem trobar a dojo , varem aprendre escoltant i veient les experiències i les habilitats adquirides ,

varem percebre la amabilitat i les cortesies , la eficàcia i "el ben fer ....."
Andreu Campanario Ponga  

dijous, 4 de maig de 2017

Optimisme a tot arreu amb InnovaMent

InNovaMent curs d'optimisme per optimistes

l'optimisme es construeix dins teu, aquest programa et mostra algunes de les claus del la germinació i fertilització

Smart People Gent intel·ligent : Optimisme a tot arreu amb InnovaMent: InNovaMent curs d'optimisme per optimistes l'optimisme es construeix dins teu, aquest programa et mostra algunes de les claus ...

dimecres, 8 de juny de 2016

21 de Juny El Despertar en la biblioteca Mercè Rodoreda de Platja d'Aro

Es tracta de ....,  Despertar ?  

Aprendre a gestionar les barreres invisibles que, habitualment, tenim les persones i que, de forma natural, sorgeixi el potencial i es tradueixi en una millora de resultats personals i col·lectius. de .....
Identificar les avantatges que ofereix l’ús d’Internet a cadascú, sentir-se membre d’un equip que aconsegueix resultats notoris i de que la creativitat i el compartir siguin instruments que acompanyin a l’individu en la seva realització


En La Biblioteca de Sant Feliu de Guíxols va despertar entusiasme per despertar Ganxones i Guixolenques


Les Gracies de Sant Feliu de Guixols